FAQ

Co znamená, že je výzkumný záměr transdisciplinární a je transdiciplinarita v rámci hodnocení bonifikována?

Transdisciplinarita výzkumných záměrů poukazuje na možnost realizovat výzkumné záměry vymezené nikoliv pouze hlavním oborem (disciplínou), ale i vedlejším(i) oborem/obory (disciplínami). Transdisciplinarita výzkumných záměrů není výzvou vyžadována, ani explicitně bodově zvýhodňována. Bude zohledněna v rámci celkového hodnocení projektu / projektových záměrů a jejich potenciálu dosáhnout špičkových výsledků výzkumu.