FAQ

V jaké míře musí být zastoupen hlavní obor v rámci transdisciplinárních výzkumných záměrů?

Výzva nestanovuje požadovanou míru zastoupení hlavního oboru v rámci výzkumných záměrů (VZ). Pravidla výzvy nicméně stanovují požadavek na vzájemnou propojenost výzkumných záměrů s ohledem na společný cíl, výsledky a výstupy projektu. Je proto třeba dbát na rozhodující a jednotící úlohu hlavního oboru i v těch výzkumných záměrech, které zahrnují výzkum i v jiných oborech. Relevantnost a míra zapojení jednotlivých oborů v rámci výzkumných záměrů budou předmětem věcného posouzení projektových žádostí, a to jak na úrovni věcného obsahu výzkumných aktivit, tak i v rámci složení odborných týmů jednotlivých VZ. Je tedy nutné, aby hlavní obor nebyl ve výzkumných záměrech obsažen pouze formálně, ale aby zajišťoval jejich vzájemnou věcnou provázanost.