Je daná nějaká velikost loga EU a MŠMT?

Ano, je dána Manuálem jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027. Pro tvorbu povinných nástrojů pak doporučuje ŘO využívat Generátor nástrojů povinné publicity v programovém období 2021–2027, do něhož jsou veškerá pravidla užívání log již zakomponována a výstupem je tak nástroj, který plně odpovídá všem požadovaným pravidlům publicity daného programového období/programu.

Číst více »

Kde bude umístěna pamětní deska, když je přístroj (nebo jiná část projektového vybavení, investic atd.) situován jinde než u příjemce?

O umístění rozhoduje příjemce, podmínkou je pouze to, aby byla na místě dobře viditelném pro veřejnost.

Číst více »

Jak dlouho musí být umístěna pamětní deska?

Permanentní billboard nebo stálá pamětní deska musí být umístěn/a po celou dobu fyzické existence dané operace (v případě stavby po dobu existence stavby, v případě pořízení stroje po dobu fungování stroje atp.).

Číst více »

Co je přesně myšleno komunikační akcí projektu?

Jedná se o akci, na kterou je zvána širší veřejnost a jejímž účelem je šířit povědomí o realizaci projektu (nikoli tedy primární cílová skupina projektu). Příjemce zve zástupce ŘO a EK.

Číst více »