FAQ

Co je přesně myšleno komunikační akcí projektu?

Jedná se o akci, na kterou je zvána širší veřejnost a jejímž účelem je šířit povědomí o realizaci projektu (nikoli tedy primární cílová skupina projektu). Příjemce zve zástupce ŘO a EK.