FAQ

Je daná nějaká velikost loga EU a MŠMT?

Ano, je dána Manuálem jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027. Pro tvorbu povinných nástrojů pak doporučuje ŘO využívat Generátor nástrojů povinné publicity v programovém období 2021–2027, do něhož jsou veškerá pravidla užívání log již zakomponována a výstupem je tak nástroj, který plně odpovídá všem požadovaným pravidlům publicity daného programového období/programu.