Je možné vnímat pořízení konkrétního zařízení jako podaktivitu, jako je tomu v příkladu uvedeném v příloze Harmonogram klíčových aktivit?

Pořízení konkrétního zařízení je v rámci přílohy Harmonogram klíčových aktivit opravdu vnímáno jako podaktivita. Termín „výzkumné pracoviště“ uvedený v této příloze označuje dílčí celek v rámci modernizovaného pracoviště (např. laboratoř), nikoliv celé pracoviště, které je v SPpŽP s. 24 definované jako organizační jednotka výzkumné instituce, která je jasně tematicky profilovaná, jasně organizačně vymezená a/nebo účetně […]

Číst více »

V případě že žadatel bude v rámci projektu prostřednictvím aktivity Modernizace a upgrade infrastruktury modernizovat jedno pracoviště, bude tak činit v rámci jedné klíčové aktivity?

V takovém případě je opravdu možné, aby žadatel kromě Řízení projektu realizoval pouze jednu klíčovou aktivitu (KA). To ovšem platí pouze v případě, že součástí modernizace nebudou stavební úpravy, ty je totiž třeba uvést jako samostatnou KA. Pokud by však žadatel z nějakého důvodu považoval za účelné, aby byly aktivity projektu rozděleny do více klíčových […]

Číst více »