FAQ

Je možné vnímat pořízení konkrétního zařízení jako podaktivitu, jako je tomu v příkladu uvedeném v příloze Harmonogram klíčových aktivit?

Pořízení konkrétního zařízení je v rámci přílohy Harmonogram klíčových aktivit opravdu vnímáno jako podaktivita. Termín „výzkumné pracoviště“ uvedený v této příloze označuje dílčí celek v rámci modernizovaného pracoviště (např. laboratoř), nikoliv celé pracoviště, které je v SPpŽP s. 24 definované jako organizační jednotka výzkumné instituce, která je jasně tematicky profilovaná, jasně organizačně vymezená a/nebo účetně oddělená, případně se může jednat o obdobně vyčleněnou společnou jednotku pro několik výzkumných institucí.