FAQ

V případě že žadatel bude v rámci projektu prostřednictvím aktivity Modernizace a upgrade infrastruktury modernizovat jedno pracoviště, bude tak činit v rámci jedné klíčové aktivity?

V takovém případě je opravdu možné, aby žadatel kromě Řízení projektu realizoval pouze jednu klíčovou aktivitu (KA). To ovšem platí pouze v případě, že součástí modernizace nebudou stavební úpravy, ty je totiž třeba uvést jako samostatnou KA. Pokud by však žadatel z nějakého důvodu považoval za účelné, aby byly aktivity projektu rozděleny do více klíčových aktivit projektu, učinit tak může.