Proběhlé akce a semináře

20. 9.
9:30 - 15:30

Z VÉČEK DO JAKA: Výroční konference OP VVV a OP JAK

Místo konání: Spojka Events

KAPACITA NAPLNĚNA - V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZAŘAZENÍ NA SEZNAM NÁHRADNÍKŮ NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAILU: OPJAK@MSMT.CZ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský a Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání pořádá Výroční konferenci OP VVV...

Více informací

15. 9.
9:30 - 15:00

Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_18 Akční plánování v území – IDZ

Místo konání: Zlatá zasedací místnost

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9, Zlatá zasedací místnost, 2. patro

Více informací

14. 9.
9:30 - 13:30

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_019 Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

12. 9.
9:30 - 15:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce a výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Místo konání: MS Teams – registrovaní účastníci obdrží odkaz k přihlášení na seminář a prezentaci den před konáním semináře.

Více informací

27. 6.
9:30 - 15:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_17 Akční plánování v území – MAP

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

8. 6.
13:00 - 14:00

Distanční workshop pro PORADNY – Výzva č. 02_22_002

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

7. 6.
9:00 - 11:30

Distanční seminář pro příjemce – MATEŘSKÉ ŠKOLY a ZÁKLADNÍ ŠKOLY – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

16. 5.
13:00 - 15:30

Distanční seminář pro příjemce – MATEŘSKÉ ŠKOLY a ZÁKLADNÍ ŠKOLY – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

18. 4.
9:00 - 11:30

Distanční seminář pro příjemce – MATEŘSKÉ ŠKOLY a ZÁKLADNÍ ŠKOLY – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

23. 3.
9:30 - 13:00

Distanční seminář pro žadatele – Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Místo konání: Teams - odkaz bude zaslán registrovaným zájemcům před konáním semináře.

Více informací

1 2 3 4