Seminář pro žadatele a příjemce – Výzva č. 02_23_017 – Akční plánování v území MAP

Registrace na událost

Tato událost je již plně obsazena.

Seminář je určen pro žadatele a příjemce finanční podpory z OP JAK, výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP.

Cílem semináře je seznámit účastníky se specifiky výzvy s důrazem na plnění pravidel OP JAK z věcné a finanční stránky projektu a dále také s vykazováním a dokladováním v ZoR a ŽoP.

Dovolujeme si upozornit, že seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě je možná účast nejvýše dvou zástupců za jeden projekt v rámci všech konaných seminářů k výzvě č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP. Prosíme o respektování této podmínky.

Při registraci je nutné vyplnit název žadatele/ příjemce, registrační číslo projektu a jména osob, které se semináře zúčastní. V případě, že žadatel ještě nemá podanou žádost o podporu, je nutné při registraci vyplnit název žadatele a jména osob, které se semináře zúčastní.

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 3. 6. 2024 nebo do naplnění kapacity.

Související informace

Celkem / Zbývá k registraci

60 / 0

Datum události

18. 6. 2024

Čas události

08:30 - 13:00