Evaluace OP JAK

Šetření u dětí ve věku ZŠ k trávení volného času, využívání digitálních technologií a wellbeingu – zveřejněno dne 7. 11. 2023
Studie s výsledky kvantitativního a kvalitativního výzkumu na téma využívání volného času, používání digitálních technologií a wellbeingu u českých dětí ve věku 6 – 15let.

Hodnocení webových stránek OPJAK.cz uživateli – zveřejněno dne 28. 11. 2023
Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na hodnocení webových stránek OPJAK.cz zaměřeného na posouzení snadnosti orientace na webových stránkách OPJAK.cz, jejich srozumitelnosti, hodnocení vizuální podoby stránek, a dále na otázky na využívání zdrojů informací o OP JAK a hodnocení přínosu navržených potenciálních úprav webových stránek.