Ilustrační obrázek

Dokumenty k modelu institucionalizace personálních pozic

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje na stránkách výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I dokumenty k modelu institucionalizace personálních pozic, konkrétně vzory pracovních smluv pro personální pozice (sdíleného) školního psychologa/ (sdíleného) školního speciálního pedagoga pro základní školy a pedagogicko-psychologické poradny. Zároveň je zde umístěn i vzor smlouvy o spolupráci základní školy a příslušné pedagogicko-psychologické poradny a metodický materiál k modelu institucionalizace podpůrných personálních pozic. K výzvám Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I je dále zveřejněn manuál ke kvalifikačním předpokladům Šablony OP JAK.

Všechny dokumenty jsou k dispozici v sekci u výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I ZDE a Šablony pro SŠ A VOŠ I ZDE.