Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022 a 2023.

 

Celková alokace

1 300 mil. Kč

Název výzvy

Avízo výzvy č. 02_23_014 Open Science I

Datum vyhlášení: 03. 02. 2023

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 31. 12. 2023

Podpořené žádosti 0 %