Harmonogram výzev

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2022, 2023 a 2024.

 

Celková alokace

900 mil. Kč

Název výzvy

Avízo výzvy č. 02_24_030 Open Science II

Datum vyhlášení: 26. 06. 2024

Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: 30. 06. 2025

Podpořené žádosti 0 %