V projektu plánujeme realizovat veřejné zakázky, které vyplňujeme v modulu VZ v IS KP21+. Je nutné přehled VZ uvádět rovněž do samostatné přílohy?

Ano, před předložením žádosti o podporu je nutno důkladně zkontrolovat, zda máte v modulu VZ v IS KP21+ uvedeny a na projekt navázány všechny související veřejné zakázky (podrobné informace jsou uvedeny v Uživatelské příručce IS KP21+ Pokyny pro práci v modulu VZ). Současně je nutno společně se žádostí o podporu doložit povinnou přílohu Přehled veřejných zakázek dle stanoveného vzoru, který […]

Číst více »

Pokud bude docházet k úpravám ve výzvě, či další dokumentaci, obdrží osoby evidované u založené žádosti v IS KP21+ systémovou depeši?

Informace o úpravách výzvy (včetně případných úprav vzorů příloh žádosti o podporu) budou zveřejněny na webových stránkách OP JAK u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP21+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše v IS KP21+.

Číst více »

Jakým způsobem v IS KP21+ zadat volitelné klíčové aktivity? V příslušné záložce se zobrazují jen první 4 KA (povinné), další KA už nejdou přidat.

Pro zadání volitelné klíčové aktivity je potřeba na záložce Klíčové aktivity kliknout na pole „Nový záznam“. Následně se žadateli zobrazí dvě šedivá pole označena „Název klíčové aktivity“. Horní šedivé pole je výběr z číselníku povinných klíčových aktivit. Spodní šedivé pole je textové a slouží pro zadání volitelných klíčových aktivit. Do textového pole žadatel napíše název […]

Číst více »

Jaká je maximální velikost příloh v IS KP21+?

Maximální velikost vkládaných souborů v IS KP21+ je omezeno na 100 MB. V případě větší přílohy doporučujeme soubor nebo soubory rozdělit.

Číst více »