Jak se budou podávat žádosti o podporu do OP JAK?

Vyhlašování výzev, posuzování a hodnocení přijatých projektů, komunikace mezi příjemcem dotace a poskytovatelem dotace, a také samotné transfery plateb budou probíhat prostřednictvím portálu IS KP21+. Bude se jednat o podobné prostředí, které využívají žadatelé i příjemci v programovém období 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo systém spustit v průběhu prvního kvartálu 2022.  

Číst více »