FAQ

Pokud bude docházet k úpravám ve výzvě, či další dokumentaci, obdrží osoby evidované u založené žádosti v IS KP21+ systémovou depeši?

Informace o úpravách výzvy (včetně případných úprav vzorů příloh žádosti o podporu) budou zveřejněny na webových stránkách OP JAK u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP21+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše v IS KP21+.