Jednání PKP hlavní – 25. září 2023

PROGRAM:

Harmonogram výzev OP JAK na rok 2023, verze 6
Harmonogram výzev OP JAK na rok 2024, verze 1

HLAVNÍ ZÁVĚR:

PKP hlavní projednala a schválila aktualizaci Harmonogramu výzev OP JAK na rok 2023 (verze 6).
PKP hlavní projednala a schválila Harmonogram výzev OP JAK na rok 2023 (verze 1).