Zveřejnění Videotutoriálu Žádost o platbu v IS KP21+

ŘO OP JAK zveřejnil na webu a YouTube kanálu Videotutoriál k zpracování žádosti o platbu v IS KP21+. Při přípravě ŽoP mohou uživatelé využít tento videotutoriál a dále se řídí uživatelskou příručkou Žádost o platbu, která je dostupná ZDE.