Videotutoriály MS2021+

Videotutoriál Žádost o podporu v IS KP21+

Videotutoriál ISKP21+ Žádost o platbu

Videotutoriál ISKP21+ Zprávy projektu

Videotutoriál ISKP21+ Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony)

ISKP2+ Hodnoceni – postupy pro žadatele

ISKP2+ Veřejná podpora

ISKP2+ Práce s Dokumenty

IS KP21+ Ovládání aplikace

IS KP21+ Externí hodnotitelé

IS KP21+ Elektronický podpis