Zveřejnění videotutoriálu IS KP21+ Zprávy projektu a aktualizace příručky

ŘO OP JAK zveřejnil na webu a YouTube kanálu Videotutoriál ke zpracování zpráv projektu se zaměřením na zprávu o realizaci. Při přípravě ZoR mohou uživatelé využít tento videotutoriál a dále uživatelskou příručku Zprávy projektu (ZoR, ZoU, IoP) dostupnou ZDE, která byla aktualizována. Změny oproti předchozí verzi naleznete v úvodu příručky v kapitole Revize změn.