Zveřejnění příruček IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění nových uživatelských příruček pro práci v IS KP21+.

Jedná se o příručky:

Externí kontrol

Zpracování žádosti o platby v IS KP21+

Import XML do soupisky dokladů na žádosti o platbu.

Všechny dosud zveřejnění příručky jsou k dispozici v sekci Dokumenty – Uživatelské příručky pro práci s IS KP21+.