Zveřejnění příruček IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění aktualizovaných uživatelských příruček pro práci v IS KP21+. Aktualizace se týká mimo jiné změny vzhledu přihlašovací stránky portálu ISKP21+, ke které dojde 18. 1. 2023.

Jedná se o příručky:

Uživatelská příručka ISKP Žádost o podporu ve verzi 1.2

Uživatelská příručka ISKP Žádost o podporu ZP (šablony) ve verzi 1.1

Všechny dosud zveřejnění příručky jsou k dispozici v sekci Dokumenty – Uživatelské příručky pro práci s IS KP21+.