Zveřejnění příruček IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění nových uživatelských příruček pro práci v IS KP21+.

Jedná se o příručky:

Uživatelská příručka ISKP21+ Zpráva o realizaci pro zjednodušené projekty (šablony)

Uživatelská příručka ISKP21+ Zprávy projektu (ZoR, ZoU, IoP)

Všechny dosud zveřejnění příručky jsou k dispozici v sekci Dokumenty – Uživatelské příručky pro práci s IS KP21+.