Změna výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK dne 10. 8. 2023 uveřejňuje změnu výzvy č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI. Touto změnou dochází k upřesnění alokace na základě ukončení procesu schvalování programových rámců jednotlivých aglomerací Integrované teritoriální investice (ITI).

K aktualizaci dochází pouze u alokace určené pro Plzeňskou aglomeraci, která byla dána do souladu s částkou požadované alokace ze strany Plzeňské aglomerace a následně vydaným akceptačním dopisem ŘO OP JAK. Ostatní informace a podmínky uvedené ve výzvě a související dokumentaci se nemění.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.