Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů, žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.