Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP  ZDE.