Vzor přílohy ZoR Prokázání vlastnické struktury pro projekty výzvy 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci Prokázání vlastnické struktury u výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE.