Výzva č. 02_23_029 Teaming-CZ II

Řídicí orgán OP JAK dne 26. 10. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_029 Teaming-CZ II na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage), která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Ukončení příjmu žádostí v prvním kole je stanoveno na 5. 1. 2024 ve 14:00:00 hod. 

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.