Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK dne 29. 6. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI, jejímž cílem je podpora spolupráce mezi VO a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství. Výzva je zaměřena konkrétně na podporu projektů, které jsou v souladu s integrovanou územní strategií / strategickým rámcem v rámci nástroje Integrovaných teritoriálních investic (ITI). Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 28. 2. 2025 do 14:00:00 hod.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.