Výzva č. 02_23_014 Open Science I

Řídicí orgán OP JAK dne 3. 2. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_014 Open Science I, jejímž cílem je podpořit implementaci iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Konkrétně výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (dále též „NRP“) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury ( „NDI“), která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu výzkumných dat, jejich ukládání, sdílení a práci s nimi v souladu s tzv. principy FAIR tak, aby byla vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná, a to vše pod heslem „as open as possible, as closed as neccesary“, tedy „otevřené jak jen možno, uzavřené jen jak nutno“. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 2. 1. 2024 do 12:00:00 hod.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.