Výzva č. 02_23_013 Fázované projekty I

Řídicí orgán OP JAK dne 13. 4. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_013 Fázované projekty I, která je určena pro projekty schválené v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit a u nichž je rozfázování v zájmu ČR. Výzva podpoří dokončení aktivit, které se nepodařilo dokončit v minulém programovém období. Datum ukončení příjmu projektových žádostí je 30.6. 2023 ve 14:00 hod.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.