Výzva č. 02_22_011 MSCA COFUND CZ

Řídicí orgán OP JAK dne 31. 10. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_22_011 COFUND CZ na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu COFUND, které v hodnocení výzvy programu Horizont Evropa HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 nebo HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01 dosáhly hodnocení ve výši alespoň 85 % maximálního počtu bodů, tj. získaly značku kvality, tzv. pečeť excelence (Seal of Excellence). Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 30. 10. 2024 ve 14:00:00 hod. 

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.