Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 6. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, jejímž cílem je prostřednictvím individuálních projektů systémových (IPs) podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3), zřízení Národního centra informačních služeb (IPs CARDS) a zřízení koordinačního aparátu pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR (IPs EOSC CZ). Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 31. 5. 2023 ve 12:00:00 hod (nebo do vyčerpání alokace).

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.