Kalkulačka šablon ZoR pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 9.12. 2022  zveřejňuje Kalkulačku šablon ZoR  pro školy pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Kalkulačka šablon ZoR pro školy je připravena pro přehled vykazovaných aktivit do jednotlivých zpráv o realizaci, dále slouží k evidenci produktivních hodin v personálních šablonách, k přehledu individuálních konzultací kariérového poradce a k seznamu podpořených pracovníků pro indikátor 525 102. Kalkulačku šablon ZoR pro školy najdete v části Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů ZDE. Pro bližší informace a práci s Kalkulačkou šablon ZoR pro školy je pro Vás připraven návodný videotutoriál, který Vás informuje o všech listech kalkulačky, vysvětluje metodu produktivních hodin a na příkladech školního asistenta ukazuje i zaznamenávání produktivních hodin do kalkulačky. Videotutoriál najdete ZDE.