Kalkulačka šablon ZoR pro poradny pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 21.12. 2022 zveřejňuje Kalkulačku šablon ZoR  pro poradny pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Kalkulačka šablon ZoR pro poradny je připravena jako jeden dokument pro všechny zprávy o realizaci a slouží k evidenci produktivních hodin v personálních šablonách. V Kalkulačce je také počítán počet osob a průměrný úvazek v jednotlivých personálních šablonách pro specifické datové položky v IS KP21+. Kalkulačku šablon ZoR pro poradny najdete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů na odkazu ZDE. Pro bližší informace a práci s Kalkulačkou šablon ZoR pro poradny je pro Vás připraven workshop, který se uskuteční dne 24.1.2023 a na který se můžete přihlásit ZDE. Zároveň můžete pro práci s Kalkulačkou využít Videotutoriál Kalkulačka šablon ZoR pro školy, ve kterém je formou příkladů názorně vysvětleno vykazování produktivních hodin v personálních šablonách.