Koeficienty pro úpravu výše jednotkového nákladu (b2)