Aktualizovaný Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP JAK dne 14.3.2023  zveřejňuje aktualizovaný dokument  Inspiromat – Příklady dobré praxe realizace šablon  pro výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Aktualizovaný dokument, který je zveřejněn u výzvy v části Dokumenty v sekci Ostatní dokumenty – k realizaci projektů, obsahuje nově  tipy a náměty pro realizaci aktivit na téma Wellbeing a psychohygiena. V nové kapitole 4.4. najdete bližší podrobné informace k tomuto tématu pro šablonu inovativního vzdělávání i návodné informace k výběru kurzů pro pracovníky ve vzdělávání na téma wellbeing.