Aktualizace výzvy Open Science I – změna data pro ukončení příjmu žádostí o podporu

Řídicí orgán OP JAK dne 19.12.2023 zveřejňuje aktualizacizvy č. 02_23_014 – Open Science I. U výzvy dochází ke změně data pro ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z původního data 2.1.2024 na datum 28.6.2024. Více informací o výzvě č. 02_23_014 – Open Science I najdete ZDE.