Aktualizace výzvy INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ I – změna data pro ukončení příjmu žádostí o podporu

Řídicí orgán OP JAK dne 24.04.2023 zveřejňuje aktualizacizvy č. 02_22_004 – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ I. U výzvy dochází ke změně data pro ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z původního data 31.5.2023 na datum 30.11.2023. Více informací o výzvě č. 02_22_004 – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY SYSTÉMOVÉ – VÝZKUM A VÝVOJ I najdete ZDE.