Aktualizace příruček pro práci v IS KP21+

ŘO OP JAK informuje o aktualizaci příruček pro práci s aplikací v IS KP21+.

Jedná se o příručky:
Uživatelská příručka IS KP21+ Žádost o podporu verze 1.1 ZDE.
Uživatelská příručka IS KP21+ Pokyn pro práci v modulu VZ – verze 1.1 ZDE