Aktualizace Příruček pro práci v IS KP21+

Řídicí orgán OP JAK informuje o zveřejnění aktualizovaných uživatelských příruček pro práci v IS KP21+.

Aktualizace se týká změny způsobu registrace nových uživatelů portálu ISKP21+. 

Jedná se o příručky:

Uživatelská příručka ISKP Žádost o podporu ve verzi 1.4

Uživatelská příručka ISKP Žádost o podporu ZP (šablony) ve verzi 1.3

Všechny dosud zveřejnění příručky jsou k dispozici v sekci Dokumenty – Uživatelské příručky pro práci s IS KP21+.