Aktualizace Metodiky pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK

Řídicí orgán OP JAK informuje, že byla zveřejněna verze 2 Metodiky pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK. V dokumentu byly provedeny pouze formální úpravy, např. sladění terminologie s aktuálním vzorem právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, aktualizace Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) či upřesnění názvu Žádosti o schválení pronájmu. Aktualizovaný dokument naleznete na odkazu ZDE.