Aktualizace Inspiromatu 10 Příklady podpory zavádění moderních didaktických forem a materiálů z OP VVV (výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP)

ŘO OP JAK informuje příjemce výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, že byl zveřejněn aktualizovaný Inspiromat 10 Příklady podpory zavádění moderních didaktických forem a materiálů z OP VVV. Aktualizace spočívá v upřesnění informací souvisejících s využíváním vzdělávacích zdrojů z Databáze výstupů OP VVV/OP JAK, doplněn byl v kapitole Základní pojmy bod „Vzdělávací zdroje vytvořené v OP VVV a OP JAK“. Inspiromat je dostupný ZDE.