Záznam ze 3. per rollam MV OP JAK (18. září – 5. října 2023)

Záznam ze 3. per rollam MV OP JAK

11. 10. 2023 - 11:09| pdf| 187.53 kB

P1 Protokol z hlasovaní

11. 10. 2023 - 11:09| pdf| 214.75 kB

P2 Usnesení č. 1 – Teaming-CZ II

11. 10. 2023 - 11:09| pdf| 184.80 kB