Záznam z 1. per rollam OP JAK (8. – 15. března 2023)

Záznam z 1. per rollam OP JAK

23. 03. 2023 - 08:24| pdf| 283.76 kB

P1 Protokol z hlasovaní z 1. per rollam OP JAK

23. 03. 2023 - 08:24| pdf| 222.06 kB

P2 Usnesení z 1. per rollam OP JAK

23. 03. 2023 - 08:24| pdf| 252.66 kB