V SPpŽP nejsou uvedeny časové lhůty hodnotícího procesu. Kdy můžeme očekávat ukončení hodnocení tzn. sestavení doporučených / nedoporučených projektů k financování?

Při plánování aktivit lze vycházet z Pravidel pro žadatele a příjemce, obecná část verze 2, kde je uvedeno, že kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí trvá obvykle 30 pracovních dní, věcné hodnocení obvykle 40 pracovních dní, v kolové výzvě začíná lhůta pro zveřejnění výsledků běžet od posledního dne jednání komise. Jedná se však o lhůty indikativní, které v plné […]

Číst více »