Od 30. března přihlášení do ISKP21+ jen prostřednictvím NIA

Řídící orgán OP JAK upozorňuje uživatele, že od 30. března je možné přihlášení do ISKP21+ pouze prostřednictvím NIA. Požadavky na úpravu identity bude možné zadávat i nadále.

Pokud nemáte dosud spárovaný účet ADFS, postupujte dle pokynů v obdržené e-mailové zprávě odeslané z adresy noreply@ms21.mssf.cz. Zpráva byla zaslána na e-mailové adresy uvedené u uživatelských účtů počátkem prosince 2023 a v polovině března 2024.

Vzor zprávy z března 2024:

Předmět: Důležité: Úprava identit v MS21+ Upozornění

Text depeše:

Dobrý den,

během prosince 2023 Vám byla zaslána depeše k úpravě identity v MS21+ (ISKP21+).

Vzhledem k tomu, že u Vašeho účtu neevidujeme žádný požadavek na úpravu identity zasíláme Vám toto upozornění.

Možnosti přihlašovat se do MS21+ (ISKP21+) prostřednictvím ADFS (uživ. jméno a heslo) bude ukončena dne 29.3.2024.

Po tomto datu bude možné se přihlašovat do ISKP21+ pouze prostřednictvím NIA.

Po ukončení této možnosti stále bude možné zadávat požadavky na úpravu identity. Nicméně doporučujeme všem uživatelům, aby prošli úpravou identity před ukončením možnosti přihlášení ADFS. Pokud tak neučiní, vystavují se riziku nemožnosti přihlášení se do ISKP do vyřešení jejich požadavku. Doba řešení požadavku se odvíjí od jeho složitosti (cca 1 až 14 dní).

Pro úpravu své identity využijte https://iskp21.mssf.cz/sd/upravaidentityroz.aspx a postupujte dle instrukcí. Založíte tak požadavek na úpravu své identity, který bude vyřizovat Provozovatel aplikace a o vyřízení Vás bude informovat e-mailem.

Pro všechny své účty zadáváte pouze jeden požadavek, v kterém uvedete klíče všech svých účtů.

Klíč k Vašemu ADFS účtu XYXYXYXY je Abcdefg.

V průběhu řešení požadavku nebude nijak ovlivněna Vaše možnost pracovat s ISKP. Do vyřešení požadavku se do ISKP21+ přihlašujte svým aktuálním způsobem. (POZOR! po 29. 3. 2024 už pouze prostřednictvím NIA).

Více informací a návod, jak při úpravě identity postupovat najdete ve FAQ, v kapitole 00.8 Autentizace a Identita v MS21+: https://iskp21.mssf.cz/

S pozdravem

Tým MS21+

Na tomto odkazu naleznete návod pro průchod procesem úpravy identity.

V případě, že jste e-mailovou zprávu neobdrželi nebo ji odstranili, kontaktujte uživatelskou podporu na adrese podpora_ms21@ms21.mssf.cz, případně na tel. čísle: 800 203 207