Informační materiály k ESIF fondům (DotaceEU)

Informační materiály ze zastřešujícího webu k ESIF fondům v ČR – DotaceEU:

Hlavní cíle pro programové období 2021-2027

Letak Priority financování v České republice 21-27

Priorities of the Czech Republic for the EU Funds 21-27

Pozice České republiky k návrhu legislativy fondů EU pro období 2021–2027

Rozpočet EU pro budoucnost