PKP pro P1 – per rollam – duben 2024

PROGRAM:

Návrh výzvy Výzkumné prostředí

Návrh výzvy Open Science II

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP pro P1 dne 12. dubna 2024 projednala návrh výzev Výzkumné prostředí a Open Science II.