PKP pro P1 – per rollam – červen 2023

PROGRAM:

Návrh výzvy Fázované projekty II

HLAVNÍ ZÁVĚR:

PKP hlavní dne 21. června 2023 projednala návrh výzvy Fázované projekty II.