PKP hlavní – per rollam – listopad/prosinec 2022

PROGRAM:

Harmonogram výzev pro rok 2022, verze 4
Harmonogram výzev pro rok 2023, verze 2

HLAVNÍ ZÁVĚRY:

PKP hlavní projednala a schválila Harmonogram výzev pro rok 2022, verze 4.
PKP hlavní projednala a schválila Harmonogram výzev pro rok 2023, verze 2.